Zpět na úvod

Zde je seznam Vašich zaslaných dotazů a jejich odpovědí.

Seznam budeme postupně doplňovat v případě doplnění dalších dotazů.

Novinky v zateplování fasád

Výzkumný park VIVA není zřejmě na zodpovězení mého dotazu dostatečně starý, nicméně by mě zajímalo, zda skladba konstrukce pod povrchovou úpravou fasád má vliv na stálost kvality povrchu s ohledem na bio zátěž z okolí a také samozřejmě s ohledem na zatížení povětrností ( chlad, horko, vítr ), nebo jestli lze konstatovat, že skladba konstrukce obvodového zdiva pod ETICS nemá na kvalitu, či degradaci povrchu vliv. Děkuji

Skladba konstrukce má vliv na trvanlivost povrchové úpravy jen do té míry, jakou zajišťuje paropropustnost a zda vzniká v blízkosti povrchové úpravy kondenzační zóna, která může z dlouhodobého hlediska působit negativně.


"Dobrý den,

je možné nějakým přípravkem odstranit nekvalitně provedený finální povrch vnější omítky BAUMIT k podkladu - stěrce s perlinkou. Případně jak postupovat, když realizační firma vrchní, finální vrstvu nechala zaschnout a následně před hlazením do struktury byla omítkovina kropena pomocí štětky vodou - výsledek = zrnitost nestejná, místy hladká, chlupy ze štětky v omítce. Výsledek práce je ""Úspora za všechny prachy"". S pozdravem Pavel Šubrt, Liberec"

Po vyzrání je možné omítku odstranit pouze mechanicky zbroušením. Případně je možné celou plochu přestěrkovat bezcementovou stěrkou Baumit PowerFlex (bez vložené síťoviny) pouze v takové tloušťce, která zajistí hladký povrch. Následně je potřeba natáhnout fasádní omítku znovu.


Dá se zateplovat bez kotvení?   kubrt.martin00@seznam.cz

Ano, ale platí to pouze pro novostavby do 8,0 m výšky (max. 2 podlaží). Podklad musí být keramická tvárnice, beton nebo vápenopísek. Izolant EPS-F (plný nebo děrovaný) v max. tloušťce 200 mm (větší tloušťky je možné také, ale s přihlédnutím k projektu).


"1. Dotaz k nastřelovacím hmoždinkám pod izolant: rozumím tomu systému, pokud je pouříván pro ""měkké podklady"" např. červená cihla, porobetony, staré omítky, starší zateplovací systém...atd. atd...

Použití pro betonové, ŽB, případně vápenopískové povrchy - nerozumím: Přídržnost lepidla je definována na min. 0,1 MPa na polystyren nebo izolaci, na podklad je to ve skutečnosti o dost více. Celoplošným lepením (jak lepidlo, tak případně PUR) dosáhnu přídržnosti min. 0,1 MPa, tj. 10 tun/m2....

Aplikací Vašeho systému oproti celoplošnému lepení se vzdávám celoplošného lepení (což podklad prezentovaný ve videu naprosto jednoduše umožňuje) a získávám menší přídržnost, na menší ploše, únosnost těch hmoždin je řádově jinde - menší - než celoplošné lepení. Finanční výhodu si nedovedu představit (úspora lepidla?), možná ano, ale ty hmoždiny zdrama nebudou....Zároveň u tohoto systému se ztrácí skutečně jediná výhoda proti celoplošnému lepení - dodatečné kotvení přes izolant řeší v podstatě pouze montážní stádium, tj. než mokré lepidlo ""začne fungovat"", pokud mám hmoždiny pod izolantem, tak tento argument naprosto padá.

Závěrem tedy otázky: dejte mi vědět nějaké skutečné výhody/argumenty/smysl tohoto Vašeho systému proti celoplošnému lepení na povrchy beton/železobeton/vápenopískové strojní zdění...

Ing. Martin Konečný
jednatel
autorizovaný inženýr v oborech:
Zkoušení a diagnostika staveb
Pozemní stavby"

"Kotvy Baumit StarTrack X1 jsou v současné chvíli určené pouze do železobetonu. Pro objekty vyší než 8 m, kde není možné provést systém pouze lepený, je potřeba provést systém lepený s doplňkovým kotvením (StarTrack X1), případně systém kotvený s doplňkovým lepením (klasický ETICS s hmoždinkami). 

Jednoznačnými výhodami těchto kotev je 5x rychlejší montáž než kotvení klasickými hmoždinkami (bez vrtání) a nulové tepelné mosty. Je pravda, že lepení je potřeba provádět stylem rámeček a 3 terče + lepidlo v místě kotev StarTrack X1, ale při tomto způsobu lepení je zajištěno min 50% plocha slepu. Hodnota výtažné síly této kotvy je na úrovni hodnot klasických hmoždinek."


"2. Systém pro parapety: Parádní systém, detaily, prostě paráda!

Otázka k tomuto: Realita na českých stavbách? Můžete prosím prezentovat nějaké firmy, stavby, kde je to možné v realitě českého stavebnictví vidět naživo? Z mojí zkušenosti (ca 3000 staveb v posledních 20 letech) v realitě ČR, SR, AT a SRN si ten systém dovedu představit v prostředí Rakouska, Německa....realita v ČR?? Skutečně bych rád na vlastní oči viděl reálné provádění tohoto systému na české stavbě, protože ta kvalita provádění stavebních prací v ČR je opravdu stále 30 let, za možností těchto moderních produktů aplikovatelných v SRN, AT apod..

Ing. Martin Konečný
jednatel
autorizovaný inženýr v oborech:
Zkoušení a diagnostika staveb
Pozemní stavby"

Toto systémové řešení je letošní novinkou. Uvědomujeme si situaci na českých stavbách a budeme zajišťovat školení realizačním firmám, které o toto řešení projeví zájem. Reference budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.


Lze probarvit fasádní omítky do odstínu RAL? 

Naše fasádní omítky lze probarvit do 888 odstínů vzorníku Life a kromě toho i do celé řady speciálních odstínů jako jsou např. odstíny RAL vyjma těch nejtmavších odstínů. Doporučujeme konzultovat s regionálně příslušným obchodně-technickým zástupcem Baumit (kontakty na www.baumit.cz ) možnosti probarvitelnosti RAL a příplatku za speciální odstín. 


Je možné použíat lepicí kotvy StarTrack také na minerální izolanty?

Systém kotvení pomocí lepicích kotev Baumit StarTrack lze použít pouze u izolantu s expandovaným polystyrénem. Pro fasádní minerální desky je nutno použít klasické šroubovací hmoždinky do podkladu skrze izolant. 


V prvním bloku on-line konference byla vidět ukázka aplikace mozaikové omítky vč. podkladního nátěru na zatepleném soklu, ale zajímají mě všeobecné podmínky, kdy použít nebo nepoužít mozaikovou omítku u ""nezateplených"" částí budov? V případě nedoporučení mozaikové omítky má Baumit ve svém portfoliu nějakou vhodnou omítku? Děkuji.

Mozikovou omítku Baumit MosaikTop je možné použít i u nezateplených soklů. Podklad je potřeba vyrovnat stěrkou se sítí (např. Baumit StarContact a Baumit StarTex) a po provedení základního nátěru Baumit UniPrimer je možné provést aplikaci omítky.

Mezi nevhodné podklady patří: plasty, syntetické pryskyřice, lakové event. olejové nátěry a klihové barvy, vápenné omítky a nátěry, tepelněizolační omítky, dřevo a kov.

V místě soklu je možné místo mozaikové omítky použít i klasickou zatíranou omítku např. Baumit StarTop nebo Baumit SilikonTop. Odstřikovou zónu potom doporučujeme natřít transparentním hydrofobním nátěrem Repol S4.


Zajímá mne možnost použití materiálů Baumit při tvorbě sgrafit Vícevrstvé nanášení barevné a bílé omítky a škrábání sgrafita. Realizoval jsem klasickou metodou sgrafita do vápenné omítky a chtěl bych to využít s použitím moderních materiálů. Je to efektní a trvalá dekorace fasády.

Děkuji,
Jiří Mojžíš

Určité barevné řešení lze provést pomocí omítky Baumit CreativTop. Problematické bude její následné vyškrabávání, spíše se bude jednat o vybroušení. Důležité je také zmínit, že při škrábání / broušení dochází k narušení pojivového filmu, který obaluje zrna omítky a bude nutné takovou omítku následně opatřit transparentním krycím nátěrem, aby se snížila její nasákavost.

Zateplení s keramickým obkladem

"Dotaz: splňují flexibilní obkladové pásky (dle výrobců ohebné a lehké, tl. cca 4 mm)  
B, s1, d0 podle EN 13501-1+A1 
požadavky čl.3.1.3b) a čl.3.1.3.2 / ČSN 73 0810 

 •  ucelená sestava - třída reakce na oheň alespoň B.  
 •  ucelená sestava - index šíření plamene is = 0 (podle ČSN 73 0863)."

To budou asi ty lehké plastové imitace keramických pásků. Ty v našich systémech nepoužíváme, ale to neznamená, že bychom je chtěli nějak hanět. Proti gustu žádný dišputát. Zeptat se ale musíte buďto výrobce těch pásků, nebo nejlépe držitele certifikátu ETICS, který je má ve své leální skladbě. Věřím, že ty požadavky jsou splnitelné.


Můžu si vybrat, podle jakého certifikátu budu zateplovat?

Ano, u nás bez jakýchkoliv dalších omezení - buďto podle české národní verze nebo púodle té evropské. S českou verzí byste mimi ČR nepochodil, možná za určitých okolností byste měl s nimi snadnější "život" na Slovensku (máme s nimi dohodu o vzájemném uznávání určitých protokolů a dokumentů). Ale ani bílá není jasně bílá všude - i s evropskými dokumenty by Vám mohly dělat schválnosti nějaké "místní" (západoevropské) úřady, např. by mohly požadovat nějaké dodatečné zkoušky pro zabudování "cizích" výrobků a systémů do stavby (v jedné sousední zemi se to může nazývat "způsobilost" a nechci ji jmenovat :-)


Čím je vyplněna ta dilatační spára v obkladu?

Nějaká pružná spárovací hmota vhodná do exteriéru. Donedávna bývala nejlepší na bázi polyuretanu, možná, že objevíte i něco modernějšího, já o tom ale nevím.


To váhové omezení jste dříve nemívali? Proč jste je tam dali?

Tato omezení jsme si do našich českých certifikátů nedali my sami, ale dodatečně nám je "napařil" certifikační orgán po stížnosti od naší konkurence, že oni je tam mají a my ne. Nám to ale nevadí, neboť pro ETICS Baumit podle evropské legislativy však tato dodatečná omezení neplatí.


Opakující dotaz a řešení na stavbách - keramické obkladové pásky na zateplovací systém - jak postupovat - speciální hmoždinky s velkou plochou talířů? Pevnější vrstva v rámci perlinky a lepidla? Hustější síť kotevních bodů? Do jaké tloušťky izolantu lze """"bezpečně"""" aplikovat? Existuje systémová skladba? 

Děkuji

To je soubor otázek na celý technologický postup : -) Shodou okolností najdete odpovědi v této přednášce a pak také samozřejmě v samotném technologickém předpisu (část E) na baumit.cz.

Revize norem pro tepelnou ochranu budov a kotvení ETICS

"Vnímáte stále předpisování ETICS pro zateplování vyšších bytových objektů v předpisech požární ochrany jako diskriminační pro EPS (70F) ? Bylo experimentálně prokázáno, že EPS při odkapávání ani při průniku hoření nahoru nemá vliv na bezpečnost řádně provedených požárních únikových cest ani na postup požáru do vyšších podlaží prostorem pod omítkou"

Souhlasím, při znalosti dostatečného množství skutečných požárů podepisuji Váš názor a konstatuji, že jsem rozčarovaný, že tvůrci ČSN taková banální fakta nezohlednili.


"Dobrý den. 

 1. Od jaké výšky objektů např. BD nebo administrativní je nutno provádět v rámci projektové dokumentace statický výpočet sání větru pro kotvení nového ETICS a případně jiných konstrukcí jako jsou okna a zábradlí ??? 
 2. Kotvení nového ETICS na výškové budovy i v zavislosti na výpočet sání větru ??? 
 3. Dle prvních dvou dotazů použití injektážních hmoždinek na výškové budovy systém ECORAW při novém ETICS nebo sanace stávajícho ETICS s poškozeným kotvením vlivem sání větru"

ČSN 73 2902 "doporučuje" různé modelové kombinace statických výpočtů kotvení ETICS podle hmotnosti vnějšího souvrství a podle vlastností tepelněizolačních desek. Výška v tom nehraje roli. Doporučuji do normy kouknout a nenechat se odradit na první pohled složitějšími texty :-) Systém Ecoraw je jednou možností kotvení ETICS, zdá se být za určitých okolností docela výhodným (dřevostavby, nesourodé podklady, děrované zdivo, zdvojování a sanace ETICS, těžké povrchové úpravy), ale musíme být opatrní, abychom nebyli v budoucnu zaskočeni nějakou Achilovou patou. Netroufnu si obecně říkat cokoliv pro nebo proti, protože je to poměrně "mladá" metoda (nemáme dostatečné množství praktických realizací s dostatečně dlouhou dobu používání, ale musím konstatovat, že zkoušky v různých evropských zkušebnách na mne udělaly docela dobrý dojem), navíc komunikace na tomto poli bývala a asi i ještě bývá často doprovázena emocemi a "nevinně" ohýbanými fakty.


"Dobrý den, prosím o informaci, kdy by měla vstoupit v platnost revize tepelně technické normy ČSN 73 0540-2."

Loni nám slibovali, že loni, letos nám slibují, že letos :-) Novostavby se v podtatě už od loňska stejně musí navrhovat jako "budovy s téměř nulovou spotřebou energie", což je skoro jako podle revidované ČSN 73 0540-2. Např. obvodový plášť s  U 0,30 se podle těch všelijakých nařízení a vyhlášek musí "v podstatě" násobit 0,7x , což vede k reálnému požadavku na U = 0,21 a revize ČSN počítá s U 0,2 (ty strašné jednotky záměrně kvůli úspoře času a místa vynechávám)


Kdy bude k dispozici nová verze výpočtového programu?

V průběhu února 2021.

Tipy pro bezchybnou realizaci zateplovacích systémů

Na co si dávat pozor a jaká jsou největší rizika a nejčastější chyby při použití... (v každé jednotl. oblasti) ... a jak co nejlépe chyby eliminovat?

Otázka je příliš obecná, nevím, co jste přesně měl na mysli. Mohl byste ji prosím nějak blíže upřesnit?


Jaké jsou možnosti řešení velkých tlouštěk izolace např. pasivních domu u systému Baumit Open, kdy při volbě 2 vrstev izolantu např. 15 cm dojde k přerušení návaznosti děrování desek? Současný trh nabízí jen tloušťky do 20 cm. Nebo v případě tvarování ozdobných prvků na fasádě, např. šambrán oken, s čím je třeba počítat u takovéhoto nastavení izolantu? Co se předpokládá, že se bude dít v oblasti difúze? Jaký by měl být postup, aby byly dodrženy parametry difúzně otevřené konstrukce? Volba dvou tlouštěk vedle sebe (potřeba tvaru na fasádě) znamená vytvoření průběžné spáry mezi těmito různě tlustými deskami až na zdivo, a to systematicky všude kolem šambrán a tudíž i možnost rozvírání prasklin v místě spár. Druhá varianta - vytvoření tlustší vrstvy přilepením další vrstvy na již průběžnou první vrstvu znamená přerušení děr v izolantu, které slouží difúzi. Jaké řešení doporučujete? Jak tuto problematiku vidíte vy? Děkuji za doporučení. jita švédová

Desky Baumit openReflect a openPerfect se dají vyrobit až do tloušťky 30 cm, což by podle nás mělo být pro naprostou většinu staveb i rozumně dostatečné. V případě větších tlouštěk pak skutečně nezbyde nic jiného, než přejít na jednolitou vrstvu z plného polystyrénu i s jeho menší parapropustností oproti deskám děrovaným, nebo holt slepit tu tloušťku ze dvou vrstev "open" desek, což nemusí být z hlediska difúze nijak zásadně závažný hendikep (!) a pokud se nám podaří přitom výškové i vodorovné prostřídání spár na sobě, notabene pokud se rozhodneme spodní vrstvu i hmoždinkovat a to vrchní jen lepit, pak je to ještě lepší. Menší tloušťka by měla být ta spodní a větší tloušťka ta svrchnější, aby slepová plocha a s ní spojená riziková oblast kondenzace byly pokud možno skryté v nezámrzné oblasti. Co se týče potřeby tvarování fasády v různých tloušťkách, popř. tvorby různých reliéfů apod., asi je lepší nedovolit průběžné spáry a tu menší vyčnívající tloušťku tam přilepit - zejména u J a Z částí fasád a u tmavších odstínů)


OPENcontact a minerální vata 10 cm bez hmoždinek by nešlo?

Myslíte dohromady tuto kombinaci? Šlo, ale oficiálně nesmělo. Určitě by to velice dobře spolu fungovalo, ale nemáme to certifikované. Pro MW byl cíleně vyvinut Baumit ProContact se zvýšenou paropropustností a rychlým náběhem přídržnosti. Obdobnou službu za méně peněz ale i s méně muziky zde může poskytnout Baumit DuoContact (obdobně výtečná paropropustnost, ale pomalejší a již ne tak supervysoká přídržnost, i když i ta je stále ještě dostatečně vysoko nad nornou).


Zateplení pouze lepením EPS 70F na YTONG do jaké výšky a tlouštky izolantu..

Obecně nechceme u pórobetonového zdiva nic povolovat předem a nést za to odpovědnost. Budeme-li o konkrétní stavbě vědět předem, můžeme se domluvit na nějakém konkrétním, výhodném a spolehlivém řešení i zde. Pórobeton patří k "náročnějším" podkladům z vícera hledisek, čímž ho ale nijak nehaníme.


Čistě lepené systémy nejdou na pérobeton?

Zdění z pórobetonových tvárnic je specifická práce, náročnější na svědomitost při provádění a dodržení všech podmínek ochrany proti vlhkosti, dešti, doprovází ho i vyšší prašnost atd. Proto doporučíme čistě lepený systém realizátorovi, kterého jsme vyškolili a jsme si jisti dodržením všech výše uvedených podmínek zpracování. Oporu v legislativě k tomu máme. 


Orámování okna pásem MW 2 cm povede k trhlinám a tepelným mostům!

Dle požárně klasifikačního osvědčení nemá přednost izolant z ploch fasády ale musí mít zde přednost minerální vata z ostění okna. Je to kvůli bezpečnosti proti požáru. Udělali jsme to záměrně, protože zdraví lidí je pro nás přednější než případný tepelný most, který jsme si nechali spočítat od odborníka na tepelnou techniku. Vliv spárvy se z hlediska tepelné vodivosti se objeví až na 4. destinném místě, z pohledu lambdy je to desetitisícina - tedy zanedbatelné. 


Dobrý den,

je možné nějakým přípravkem odstranit nekvalitně provedený finální povrch vnější omítky BAUMIT k podkladu - stěrce s perlinkou. Případně jak postupovat, když realizační firma vrchní, finální vrstvu nechala zaschnout a následně před hlazením do struktury byla omítkovina kropena pomocí štětky vodou - výsledek = zrnitost nestejná, místy hladká, chlupy ze štětky v omítce. Výsledek práce je ""Úspora za všechny prachy"". S pozdravem Pavel Šubrt, Liberec

Jde to velmi těžce, o nějakém vhodném chemickém nebo mechanickém "pomocníkovi" bohužel nevíme. Obávám se, že tady pomůže jedině nové přestěrkování a nová omítka. "Machři" dokážou nanášet a strukturovat novou omítku přímo na starou, ale ne vždy to je možné a ne každý to dokáže.


Jaký je systém kotvení izolantu EPS nebo MV o tloušťce 300 mm. Děkuji za odpověď

U takové tloušťky bychom doporučovali hmoždinky zapouštět pod povrch izolantu a řádně zavíčkovat. U MW této tloušťky použít určitě jen hmoždinky šroubovací, u EPS bychom to doporučovali také.


Řekněte nám něco k technologii zateplování ETICS větších tlouštěk izolantu pro pasivní domy (např. EPS 70 F tl. 360 mm vč. omítky) z hlediska provádění.

Na výběr nebo způsob zpracování omítky nemá tloušťka izolantu vliv. Uváděných 360 mm EPS by ještě "šlo" vyřešit jednou tloušťkou izolantu a zapuštěnými hmoždinkami, popř. podle konkrétního objektu (výška, poloha v krajině, hmotnost povrchové úpravy, druh nosné konstrukce...) by možná ještě byly ve hře výhradně lepené systémy nebo lepicí kotvy Baumit StarTrack. Větší tloušťky EPS by pak asi bylo vhodné řešit složením dvou vrstev na sebe, kdy ta spodní se přihmoždinkuje a ta horní již jenom celoplošně lepí, samozřejmě s vystřídáním vodorovných i svislých spár.


Dobrý den, na náměstí stavíme nový Polyfunkční dům a je navrženo zateplení 150 mm minerální vlna a obklad keramickými páskami, které se lepí na minerální vlnu.  Co má zpracovat projektant v rámci projektové dokumentace a co má zajistit zhotovitel stavby.

Děkuji

Projektant by měl jednoznačně specifikovat skladbu systému (konkrétní materiály, konkrétní rozměry). Domníváme se, že by k tomu měl i provést některý ze tří druhů "statického výpočtu" podle ustanovení ČSN 73 2902 a pak i ověřit vhodnost celé obvodové konstrukce tepelnětechnickým výpočtem s ohledem na kondenzaci vlhkosti v konstrukci dle ČSN řady 73 0540. Zhotovitel by měl vypracovat nějaký jednoduchý kontroloní a zkušební plán (např. dle tab. 4 ČSN 73 2901) a ten pak spolu se stavebním dozorem dodržovat.


Je pravda, že pro moderní a měkké vaty se mají používat roznášecí talířky?

Ano, revidovaná ČSN 73 2902 to na několika místech v textu "doporučuje".


Jaký je systém kotvení izolantu EPS nebo MV o tloušťce 300 mm. 
Děkuji za odpověď

Již odovězeno výše.

Barvy a omítky pro zdravé bydlení

Má barevnost IonitColor vliv na funkčnost?

Funkčnost nesouvisí s barevností, ta je dána složením a ne pigmentem


Jaké jsou zrnitosti finálních povrchů u Klima omítek? 

Štuk i omítky 0,6 mm případně hladké pomocí vyhlazovací stěrky.


Jak je to s možností lepení obkladů na Klima omítky? 

Pro standardní obklady bez problémů, při vyšším zatížení pozor jedná se o lehčené omítky.


Jaké jsou zrnitosti finálních Klima otmítek?

Finální zrnitost Klima omítek i štuku KlimaPerla je 0,6 mm. Díky vyhlazovací stěrce KlimaFino lze dosáhnout i zcela hlazených povrchů.


jak je to s možností lepení obkladů na Klima omítky?

V případě běžných rozměrů obkladů a dlažeb bez omezení. V případě těžkých a velkoformátových obkladů posuzujeme vždy individuálně.

Materiály pro restaurování historických budov a objektů památkové péče

V čem mají vápenné omítky výhodu oproti klasickým vápenocementovým?

Kromě zmíněného požadavku dodržet původní postupy a materiály, určitě na zdivo s opukou (reakce s cementem), i na původní smíšené zdivo (statky atd). kdy lépe odvádějí vlhkost a jsou protiplísňové.


Jakou doporučujete finální barvu na NHL omítky?

BioKalkColor nebo SanovaColor tj. obecně paropropustné nátěry.


Lze pomocí vápenných omítek dosáhnout různých povrchů?

Ano, zrnitost je od 4 mm, 2 mm, 0,6 mm až vyhlazovací stěrka.


Jaké jsou technologické přestávky pro aplikaci HNL omítek? 

Přednástřik 3 dny, omítka 1 mm/den, štuk/stěrka 1 mm/den


Pro zhotovení finální omítkové vrstvy hodláme na památkově chráněný dům použít omítku Baumit ThermoExtra. Je to jakýsi test, zda je to alternativa vhodná na domy, které nemají fasádu členěnou architektonickými prvky (římsy, vlysy, atp). Dle výpočtu PENB se zlepší energetická náročnost budovy o váznamných 22,5%. V povrchu hodláme obnovit dle historických fotografií pomocí vrypů geometrizující ozdoby - ostění oken, nárožní bosáž, linie korodonové římsy. Je to myšleno jako ozvěna sgrafitové techniky. Je to dobrá volba či máte jiné doporučení?

V tomto případě jsou produkty NHL vhodným řešením. Další alternativou jsou renovační stěrky MultiWhite (s vláknem a zrnitostí 1 m), či MultiRenova (se zrnitostí 1 mm) a nebo MultiFine (se zrnitostí 0,6 mm). Ty jsou díky obsahu cementu "tvrdší" a odolnější.


"Dobrý den.

Dotaz : která omítka lépe chrání budovu - omítka míchaná na stavbě dle ""původního receptu"" nebo Vámi doporučené směsi vč. nátěru? 
Odpověď prosím z hlediska technického, ne z hlediska ""památkáře"".
Děkuji, S pozdravem, Ing. Fenyk Michal, Staring Rychnov nad Kněžnou"

To záleží na zpracovateli. Pokud chce, můžeme dodat pouze vápenné pojivo či vápennou kaši a lze zhotovit omítky přímo na stavbě. Nebo lze využít našich připravených hotových suchých maltových směsí, které mají námi deklarované stálé vlastnosti. Výhodu připravené směsi spatřuji v stálosti vlastností materálu dané průmyslovou výrobou a stálostí vstupních surovin.


Trasová omítka pro exteriér v kombinaci s nátěrem a životnost této povrchové úpravy použité na konstrukci z kamene, ovlivněnou silničním provozem ( použití posypu s podílem chloridů)  Jedná se o poprsní zdivo kamenného mostu.

Dobrý den, bez bližších informací těžko odhadnout. Záleží na míře zatížení vodorozpustnými solemi i mírou vlhkosti. Doporučuji kontaktovat našeho technického a obchodní zástupce, provést odběr vzorků a dle sanační analýzy stanovit nejvhodnější skladbu.

Nové technologie v provádění podlahových skladeb

Lze zalévat nivelační stěrkou podlahové vytápění? V případě že ano, jaké jsou zde technologické zásady?

Ano, podlahové vytápění lze zalévat nivelační stěrkou Baumit Nivello Quattro - podrobnosti naleznete zodpovězené v záznamu vysílání.


Jsou suché podlahové systémy kompatibilní s podlahovým topením?

Ano, jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním pomocí elektrického odporového drátu a určitým typem otopných hadic - podrobnosti naleznete v záznamu živého vysílání.


Jak je to s broušením anhydritů? Musí se brousit?

Obyčejné anhydrity se brousit musí, nicméně pokud máte na mysli potěry Baumit Alpha, tak ty se obvykle brousit po řádném zhotovení nemusí. Je to dáno odlišným pojivem směsi, díky kterému se na povrchu podlahového potěru nevytváří šlem, který by bylo nutno zbrousit.


Jaké jsou hodnoty prostupu tepla z trubky umístěné v podlahovém systému u anhydritové a cementové lité podlahy?

Přenos tepla z podlahových trubek do potěru souvisí s akumulační schopností potěrů - oba typy (anhydrit a cement) mají tuto schopnost podobnou. Důležitou, a také rozdílnou veličinou, je součinitel tepelné vodivosti, který je u litých potěrů na bázi síranu vápenatého o cca 30% vyšší hodnoty než u cementových potěrů. Z těchto vlastností vyplývá, že anhydritové potěry dokáží akumulovat a vydat stejné množství tepelné energie jako cementové, avšak o cca 30% rychleji.


Chtěl bych dělat suchou podlahu na starém rodinném domku v přízemí. Podklad je hlína. Jak postupovat. Je to teplejší než beton?

"Pokud je podkladem hlína, pak je nutno udělat napřed odizolování stávající konstrukce (hydroizolace) a následně můžeme navrhnou novou skladbu

 • + nášlapná vrstva 
 • + 25 mm podlahový prvek fermacell 2E22 
 • + EPS DEO 200 ---  do max. výšky 200 mm nebo EPS DEO 150   do max výšky 150 mm nebo EPS DEO 100 do max. výšky 100 mm 
 • + vyrovnávací podsyp fermacell 
 • + pojistná hydroizolace 
 • + stávající skladba 

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jestli jsou ty papírové voštiny pochozí (myšleno při aplikaci).
Děkuji Přikryl

Papírová podlahová voština má dno a je vysypaná voštinovým zásypem (drcený vápenec). Vysypaná voština je pochozí. Vysypávání doporučuji provádět od dveří směrem do místnosti. 


Zmiňovali jste izolant termo white. Je na českém trhu práce má všechny technické podklady pro aplikace děkuju - Peter Juras, TONSTAV

Ano, izolant ThermoWhite je certifikován pro český trh, veškeré technické podklady naleznete na webové stránce www.thermowhite.cz

Betony pro jakoukoliv stavbu

Jak je to s dilatacemi u betonů? Liší se nějak jejich provedení klasických a speciálních betonů? 

Obecně je nutné betonové plochy dilatovat po cca 6 metrových úsecích, u speciálních směsí záleží na přesné specifikaci směsi - např. u lehčených betonů nedochází k tak velkému smršťování, jako u běžných betonů, tudíž je možné dilatace provádět ve větších celcích. Naopak u rychletuhnoucích směsí je vhodné dilatace provádět po měnších úsecích, cca po 3 metrech.  


Zajímalo by mě, jakým způsobem je řešena vodonepropustnost u betonu. Nabízíte takový beton? 

Vodonepropustnost betonů je získána několika parametry - vodotěsnícími přísadami, vhodnou zrnitostí a také masou samotného betonu. Podrobnosti se dozvíte ve videobloku betonů a zaměřte se na Baumit ProofBeton :).


Když nakupuji ve stavebninách beton, někdy mi prodavači místo betonu nabízí betonový potěr. Vysvětlete mi prosím rozdíl. Děkuji

Betonový potěr je určen na provádění potěrových vrstev, které plní v podlaze funkci vyrovnávací a výplňovou - ne nosnou. V tom se zásadně odlišuje od betonu, který se také zkouší jiným způsobem - výsledné hodnoty pevnosti betonů a potěrů nelze zaměňovat. Ve zkratce řečeno, potěry jsou určeny na nenosné podlahové plochy, betony na nosné i nenosné konstrukce.

BIM již klepe na dveře

Jaké druhy standardů používá projekční kancelář VALBEK?

................... ( zodpovězeno ve vysílání: 47:25 https://www.youtube.com/watch?v=y_bj1KkNlxY&feature=youtu.be


Jaká jsou považována pozitiva a negativa v projekci? 

................... ( zodpovězeno ve vysílání:  47:53 https://www.youtube.com/watch?v=y_bj1KkNlxY&feature=youtu.be